Hoe registreer ik mijn uren?

Hoe registreer ik mijn uren?

Maqqie kent een strak proces met betrekking tot urenregistratie, accordering,  facturatie en verloning.

 1. Uiterlijk maandagochtend 10 uur dien je de uren van de voorafgaande week geregistreerd en ingediend te hebben. 
 2. Jouw opdrachtgever heeft tot dinsdag 10 uur de gelegenheid de ingediende uren te accorderen, te corrigeren of af te wijzen.
 3. In het geval van een correctie of afwijzing van de urenregistratie heb jij tot woensdag 10 uur de gelegenheid om dit te accepteren of af te wijzen. Je krijg dan de oorspronkelijk ingediende uren betaald. We sturen je opdrachtgever hierover wel een bericht, en adviseren je met elkaar in gesprek te gaan om iets dergelijks voor de toekomst te voorkomen.
 4. Donderdag maken wij het salaris aan je over :-)
Check hier hoe je jouw gewerkte uren op een goede manier registreert.
Te laat met het invoeren van je gewerkte uren? Neem dan contact op!


  • Related Articles

  • Wanneer wordt mijn salaris uitbetaald?

   Je kunt kiezen! Wil je wekelijks uitbetaald worden? Dan staat uiterlijk vrijdag de week erna het geld op je rekening. Wil je 4-wekelijks uitbetaald worden? Bekijk de uitbetaaldata. Je wordt uitbetaald over de 4 weken die voorafgaan aan de week van ...
  • Wat ga ik verdienen?

   Dat bepaal jij zelf :-)! Het minimale uurtarief wordt door de Maqqie app bepaald. Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden: Het wettelijk minimumloon, gebaseerd op jouw leeftijd Het functieloon, wanneer er een CAO van toepassing is De ...
  • Krijg ik doorbetaald bij ziekte?

   Ja, ook bij ziekte heb je recht op inkomen! Je ontvangt een uitkering tot totaal maximaal 90% van het max. (uitkerings)dagloon. Hoe dit werkt is afhankelijk van het soort contract wat je met ons hebt. Lees in ons verzuimprotocol wat van toepassing is ...
  • Hoe weet ik hoeveel vakantiedagen ik heb opgebouwd?

   Bovenop je salaris bouw je op jaarbasis 25 vakantiedagen op, 20 daarvan zijn wettelijke verplicht, 5 verplicht volgens de cao. De geldwaarde van deze laatste 5 betaald Maqqie (naar rato) je wekelijks uit. De geldwaarde van de 20 wettelijke dagen (op ...
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn legitimatiebewijs goedgekeurd wordt?

   Checklist voor een goede kopie/foto van je legitimatiebewijs: Zorg ervoor dat het gehele document in beeld is en laat wat ruimte over aan de zijkanten. Gebruik geen flits wanneer je een camera/telefoon gebruikt, maar bij voorkeur natuurlijk licht. ...