Welke betalingscondities hanteren jullie?

Welke betalingscondities hanteren jullie?

De marge van Maqqie is slechts 7%. Wij kunnen dit waarmaken door alle processen te automatiseren, ook de betaling. Bij registratie wordt je daarom gevraagd een automatische incassomachtiging af te geven. Daarnaast is deze marge zo minimaal dat wij daar geen debiteurenrisico mee kunnen opvangen. Daarom geven wij opdrachtgevers de keuze uit de volgende mogelijkheden:

 • Volledig achteraf betalen, op basis van de urenregistraties. De factuur wordt verhoogd met een krediettoeslag, gebaseerd op de kredietscore die wij van CreditSafe ontvangen. Deze score en de krediettoeslag kun je terugvinden via menupad 'Mijn Maqqie' tabblad 'Gegevens'. Facturen worden 10 dagen na factuurdatum geïncasseerd. 
 • Wil je de krediettoeslag voorkomen? Kies dan voor een depotstorting voorafgaand aan elke samenwerking. Je ontvangt dan voorafgaand aan elke samenwerking een depotfactuur. De hoogte is gebaseerd op de omvang van de samenwerking en het overeengekomen tarief. Deze factuur wordt na 10 dagen geïncasseerd. Bij beëindiging van de overeenkomst wordt het depot automatisch teruggestort.
In het geval van automatische incasso duurt het maximaal twee werkdagen voor het factuurbedrag van je rekening wordt afgeschreven.


  • Related Articles

  • Hebben jullie ook een G-rekening?

   Ja, om voor jouw bedrijf het risico van aansprakelijkheid te beperken bieden wij de mogelijkheid om 25% van het factuurbedrag op de G-rekening te storten. Dit bedrag dient voor de vervaldatum van de factuur binnen te zijn. Op de vervaldatum (10 dagen ...
  • Wanneer ontvang ik een factuur voor de uren van mijn opdrachtnemers?

   Maqqie kent een strak proces met betrekking tot urenregistratie, accordering,  facturatie en verloning. Maandag voor 10 uur dienen jouw opdrachtnemers hun uren van de voorafgaande week geregistreerd en ingediend te hebben.  Je hebt tot dinsdag 10 uur ...
  • Wanneer moet ik uren goedkeuren?

   Maqqie kent een strak proces met betrekking tot urenregistratie, accordering,  facturatie en verloning. Maandag voor 10 uur dienen jouw opdrachtnemers hun uren van de voorafgaande week geregistreerd en ingediend te hebben.  Je hebt tot dinsdag 10 uur ...
  • Wat kost Maqqie?

   Een Maqqie account is volledig gratis. De functionaliteit is ook gratis: vacatures plaatsen, kosteloos contact met kandidaten, plannen, etc. Enkel wanneer jij en je opdrachtnemer besluiten de samenwerking via Maqqie te laten verlopen ontvangen wij ...
  • Wat kost het plaatsen van een job of vacature?

   Het inschrijven en plaatsen van vacatures is geheel kosteloos. Pas als je een contract afsluit en een opdrachtnemer voor je gaat werken, dien je te betalen voor de gewerkte uren. In het met de opdrachtnemer overeengekomen uurtarief is 7% fee voor ...